Ποιοί Είμαστε

Δημήτρης Καραϊσκάκης

Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, MetaDigi

Μηχανικός Πληροφορικής με εξειδίκευση στον σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής, βαθιά γνώση θεμάτων της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και διοίκησης επιχειρήσεων.

Διετέλεσε Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας (CTO) στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου και  συμμετείχε σε σημαντικά έργα ανάπτυξης του Ομίλου και της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, όπως η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ), η δημιουργία της Αγοράς Παραγώγων, η ανάπτυξη της Κοινής Πλατφόρμας Χρηματιστηρίου Αθηνών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ο διαχωρισμός των υπηρεσιών Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Unbundling) στις αγορές του χρηματιστηρίου, η ενοποίηση των Αγορών Αξιών και Παραγώγων σε μία πλατφόρμα συναλλαγών, η αδειοδότηση της Εταιρίας Εκκαθάρισης Α.Ε. (ΕΤΕΚ) κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού κανονισμού ΕΕ 648/2012 (EMIR), η λειτουργία κοινής πλατφόρμας με την αγορά παραγώγων της Ρουμανίας (SIBEX) και η ανάληψη εκκαθάρισης της από την ΕΤΕΚ (ATHEXClear), η διαμόρφωση των στρατηγικών δράσεων προσαρμογής του Ελληνικού Αποθετηρίου στον Κανονισμό EE 909/2014 (CSDR), η δημιουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ) και η δημιουργία πλατφόρμας διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης ενεργειακών αγορών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος (Target Model).

Είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην εταιρία Ανάπτυξης Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς A.E. (ΑΣΥΚ - θυγατρική εταιρία πληροφορικής του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών), μέλος του συμβουλίου Διευθυνόντων του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων A.E. (ΕΤΕΣΕΠ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαβαλκανικού Εμπορίου (FORTHe-com), Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών (COO) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Ελληνικό Αποθετήριο Αξιών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας A.E. (ΕΧΕ) και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας A.E. (EnExClear).

Κρυσταλλία Δρυστέλλα

Συνιδρυτής και COO, MetaDigi

H Κρυσταλλία Δρυστέλλα έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Univ. Louis Pasteur (Στρασβούργο) & International Space University (Τορόντο). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας όπως κατάρτιση στρατηγικού πλάνου επικοινωνιακής πολιτικής, σχεδιασμό και λειτουργία βιωματικών δράσεων ομάδων, αξιοποιώντας τη Διαλεκτική Συστημική Προσέγγιση, υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας, όπως τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις και δράσεων προς εστιασμένο κοινό τόσο για την καλλιέργεια ενημερότητας όσο και για τη δημιουργία κλίματος αποδοχής των έργων/δράσεων/οργανισμού.

Ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας, εργάστηκε στα έργα SIMAP, CORDIS, BC-NET & BRE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λογαριασμό της Intrasoft International. Ήταν υπεύθυνη για τη στρατηγική επικοινωνίας σε έργα όπως ενδεικτικά το ΟΔΥΣΣΕΙΑ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών για την ένταξη ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τα έργα ERMIS-Floods (Interreg V-A Greece Cyprus) και Erasmus KA2 Changing Youth Stories του Ινστιτούτου Κύπρου. Είναι υπεύθυνη για τα κοινωνικά δίκτυα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ΑΚΜΑ (Αθηναϊκό Ινστιτούτο Άνθρωπος)

Από τον Απρίλιο του 2023 Συνιδρυτής και Υπεύθυνος Λειτουργιών (COO) της εταιρείας MetaDigi – IT and Communication Services με αντικείμενο την παροχή συμβουλών σε θέματα business modeling, πληροφορικής, στρατηγικής επικοινωνίας, χρηματοδότησης, ανάπτυξης υπηρεσιών και προϊόντων.